Epätyypilliset työajat ja työntekijöiden hyvinvointi


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 116155


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 150 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.04.2019


Tiivistelmä

Hankeessa selvitämme miten jälkiteollinen, palveluvaltainen talous muuttaa työn ja vapaa-ajan käytäntöjä ja mitä merkitystä tällä on työntekijöiden hyvinvoinnille. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä iso osa epätyypillisiä työaikoja koskevasta julkisesta keskustelusta perustuu enemmän oletuksiin kuin empiiriseen tutkimustietoon. Tutkimme laajojen ajankäyttö- ja työoloaineistojen sekä niihin yhdistettyjen rekisteritietojen avulla työaikarytmien muutosta sekä erilaisten epätyypillisten työaikajärjestelyjen (viikonlopputyö, vuorotyö, ilta- ja yötyö) hyvinvointivaikutuksia. Ovatko epätyypilliset työaikamuodot yleistyneet Suomessa muuta Eurooppa nopeammin? Ovatko epätyypilliset työajat riski vai mahdollisuus? Vertailemme erilaisia työaikamuotoja tekevien työntekijöiden ajankäyttöä: perheen yhdessäoloa, kotityön jakautumista, sosiaalista kanssakäymistä ja liikuntaharrastuksia. Ovatko epäsosiaalisiksi kutsutut työajat todella epäsosiaalisia? Onko erilaisilla työaikarytmeillä yhteyttä työntekijöiden koettuun terveyteen, työssä viihtymiseen sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen? Hankkeessa käytettävät korkealaatuiset aineistot luovat ainutlaatuisen mahdollisuuden näiden kysymysten tarkasteluun. Hyödynnämme aineistojen analyysissa uusia mentelmiä (sekvenssianalyysi) Suomalaisen palkansaajakunnan työaikaprofiilien muodostamiseksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09