Explaining polymorphism under positive frequency depence: an intergrated approach to understand the relative roles of natural and sexual selection


Main funder

Funder's project number: 277111


Funds granted by main funder (€)

  • 242 675,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2014

Project end date: 01/06/2018


Summary

Biologisen monimuotoisuuden ymmärtäminen on yksi evoluutiobiologian päätavotteista. Monimuotoisuuden selittäminen aposemaattisilla eliöillä, eli eliöillä jotka varoittavat saalistajia myrkyllisyydestään tai pahanmakuisuudestaan varoitussignaalein, on haastava ongelma. Luonnonvalinnan pitäisi suosia yhdenmukaisia ja huomiotaherättäviä signaaleja, koska signaalista joka on yleinen ja jonka saalistajat helposti tunnistavat, on etua selviytymisessä. Miksi kuitenkin aposemaattisilla lajeilla, joihin tällainen luonnonvalinta vaikuttaa, säilyy useampi signaalityyppi? Signaalityyppien monimuotoisuus voi selittyä sillä, että evoluutio toimii harvoin vain yhden mekanismin välityksellä. Tutkin täpläsiilikkään (Parasemia plantaginis) varoitussignaalin vaihtelua yhdistämällä populaatiobiologian, kokeellisen evoluutioekologian, genetiikan ja teoreettisen mallinnuksen menetelmiä. Tämä auttaa ymmärtämään kuinka valintapaineiden monimutkaiset vuorovaikutukset ylläpitävät biologista monimuotoisuutta.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:00