Polymorfia ja positiivinen frekvenssistä riippuvuus: kuinka luonnonvalinta ja seksuaalivalinta yhdessä selittävät värivaihtelua aposemattisilla lajeilla.


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 277111


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 242 675,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2014

Hankkeen päättymispäivämäärä: 01.06.2018


Tiivistelmä

Biologisen monimuotoisuuden ymmärtäminen on yksi evoluutiobiologian päätavotteista. Monimuotoisuuden selittäminen aposemaattisilla eliöillä, eli eliöillä jotka varoittavat saalistajia myrkyllisyydestään tai pahanmakuisuudestaan varoitussignaalein, on haastava ongelma. Luonnonvalinnan pitäisi suosia yhdenmukaisia ja huomiotaherättäviä signaaleja, koska signaalista joka on yleinen ja jonka saalistajat helposti tunnistavat, on etua selviytymisessä. Miksi kuitenkin aposemaattisilla lajeilla, joihin tällainen luonnonvalinta vaikuttaa, säilyy useampi signaalityyppi? Signaalityyppien monimuotoisuus voi selittyä sillä, että evoluutio toimii harvoin vain yhden mekanismin välityksellä. Tutkin täpläsiilikkään (Parasemia plantaginis) varoitussignaalin vaihtelua yhdistämällä populaatiobiologian, kokeellisen evoluutioekologian, genetiikan ja teoreettisen mallinnuksen menetelmiä. Tämä auttaa ymmärtämään kuinka valintapaineiden monimutkaiset vuorovaikutukset ylläpitävät biologista monimuotoisuutta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-26-06 klo 15:07