Teatteri toipumisen välineenä (THEATRE) Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä (THEATRE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero304125


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 300 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.10.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä30.09.2018


Tiivistelmä

Mielen järkkyminen, sairastuminen ja hoitokäytänteet vaikuttavat monin tavoin mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksiin kuulua ja kiinnittyä yhteiskuntaan. Tässä projektissa kehitetään teatteria sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja palvelujen kehittämisen välineenä Näsinkulman Klubitalolla sekä mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavassa organisaatiossa. Projektin taustalla on pitkäaikainen etnografinen tutkimus soveltavan teatterin mahdollisuuksista tuetun asumisen yksikössä. Näiden kokemusten pohjalta teatteritoiminnasta kehitetään
kuntoutujalähtöistä, työllistävää mallia yhteistyössä asumispalveluja sadoille kuntoutujilla tarjoavan yrityksen kanssa. Eri asumisyksiköistä draamatyöpajojen avulla kerättävän tiedon pohjalta luodaan ammattiohjaajan ja tutkijan kanssa esitys, jossa mielenterveyden ongelmien ja asumisen välisiä yhteyksiä käsitellään. Näin teatteri valjastetaan myös itse yhteisön ja sen tuottamien palvelujen kehittämiseen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:49