Liikkuva koulu


Main funder

Funder's project number: LSSAVI/1893/07.03.02


Funds granted by main funder (€)

  • 11 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2016

Project end date: 31/05/2018


Summary

Liikkuva koulu-toiminnan tarkoituksena on juurruttaa Liikkuva koulu jatkossa osaksi pysyvää
koulumme toimintakulttuuria ja liikkuvaa elämäntapaa. Tavoitteena on uuden opetussuunnitelman
(OPS 2016) myötä lisätä oppilaiden liikkumista tunti päivässä. Koulumme päätös lähteä kehittämään
oppilaiden ja työyhteisön hyvínvointia, oppimista ja viihtymistä liikkumista lisäämällä oli helppo.
Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (OPS 2016)oppimiskäsitys korostaa oppijan
toimijuutta, osaIlisuutta ja tavoitteelIisen oppimisen taitoa.

Liikkuva koulu -toimintaa halutaan Normaalikoululla kytkeä koulumme arkeen ja jo olemassa oleviin
hyviin käytäntöihin. Haluamme hankkeen puitteissa toteuttaa uusia tapoja, joilla voidaan lisätä
oppilaiden liikuntaa niin oppitunneilla kuin oppituntien ulkopuolellakin. Pääkohdat Normaalikoulun
toimintasuunnitelmassa ovat välituntiliikunnan ja toiminnallisten työtapojen kehittäminen,
aktivoivan mater¡aalin tuottaminen sekä koulun sisä- ja ulkotilojen kehittäminen fyysisen
aktiivisuuden lisäämiseksi.-


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08