Vaihtoehtoisen silmikoinnin merkitys muuttuviin elinympäristöihin sopeutumisessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 303632


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 247 850,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2018


Tiivistelmä

Yksittäinen geeni pystyy tuottamaan useampia nk. transkripteja ja lopulta jopa erilaisia proteiineja vaihtoehtoisen silmikoinnin avulla. Kyseisen ilmiön tiedetään olevan yleistä kaikilla eliöillä ja sen arvellaan parantavan niiden sopeutumiskykyä erilaisiin elinympäristöihin mutta aiheesta tiedetään edelleenkin hyvin vähän. Projektin tarkoituksena on selvittää vaihtoehtoisen silmikoinnin yhteyttä siihen, miten eliöt sopeutuvat elinympäristöissään tapahtuviin muutoksiin, erityisesti lämpötilojen vaihteluihin. Projekti tuottaa uutta tietoa tärkeästä genomitason ilmiöstä ja sen yhteydestä sopeutumiseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.jyu.fi/bioenv/en/divisions/eko/research/evolgen/Kankare/alternative-splicing/maaria-research


Tieteenalat


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38