KINO-haku - JY, Accelerator Chain (KINO-JY)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 3584/31/2015


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 217 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2016


Tiivistelmä

Yliopistojen tutkimuksesta ei synny riittävästi uutta liiketoimintaa. Tutkimusorganisaatioiden ja myös Jyväskylän yliopiston on vähintään kaksinkertaistettava kaupallistettavien tutkimustulosten ja niiden pohjalta syntyvien tutkimus- ja osaamispohjaisten kasvuyritysten määrä lyhyellä aikavälillä.
KINO-JY -Hankkeen tavoitteena on, että yliopiston henkilökunta on innostuneempi ja osaavampi kaupallistamaan tutkimustuloksiaan. Lisäksi yliopistolähtöiset yritykset ovat valmiimpia markkinoille ja niiden käynnistäminen on sujuvaa vahvan yrittäjäyhteistyön, selkeiden IPR-linjausten sekä yliopiston pääomarahaston avulla. Hankkeessa tehtävä kehittämistyö vahvistaa Keski-Suomen kansainvälisestikin kilpailukyistä innovaatioalustaa, mikä puolestaan vauhdittaa uusimpien tutkimustulosten siirtoa liiketoimintaan ja yhteiskunnan hyödyksi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Tieteenalat


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05