Oppineen magian kuvat: synty, jatkuvuus ja muutokset. Antropo- ja zoomorfiset teemat latinankielisten manuaalien välittämissä magian kuvastoissa Euroopassa vuosina 1100-1650 (IMAFOR)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 295125


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 252 854,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2019


Tiivistelmä

Maagiset kuvat ovat yksi vanhimpia keinoja, joilla ihmiset ovat tavoitelleet terveyttää, turvaa ja menestystä. Tämä projekti tutkii Euroopassa vuosina 1100-1650 kiertäneitä magian kuvastoja ja niiden kulttuurihistoriallisia yhteyksiä latinankielisten oppineen magian manuaalien välityksellä. Pääkohteena ovat ihmishahmoiset, usein taivaankappaleita esittävät kuvat, joiden valmistusta lähdeteksteissä kuvataan. Aineistoa ei ole aiemmin tutkittu tästä näkökulmasta.

Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopistossa ja liikkuvuuskohteissa (Firenze, Lontoo, Wien). Tutkimuksessa sovelletaan ikonografian, filologian, historiatieteiden ja tilastollisen analyysin menetelmiä.

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa kuvamagian historiallisista kehityslinjoista ja merkityksistä keskiajan yhteiskunnassa. Tarkoituksena on tuoda lisävaloa kysymystä, miksi taikauskoisiin ja irrationaalisiin järjestelmiin (esim. vaihtoehtoiset hoitomuodot) on uskottu laajasti.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 20:50