Unipid-verkosto 2017-2020 (UniPID)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 25 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Finnish University Partnership for International Development - UniPID on suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto. UniPID:n tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. UniPID-verkoston toimintaa rahoitetaan jäsenyliopistomaksuin ja ulkoisella hankerahoituksella. Verkostoa koordinoidaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella.

UniPID koordinoi englanninkielistä, kansainvälisen kestävän kehityksen virtuaaliopinto-ohjelmaa ja kannustaa alan opintoihin myös jakamalla vuosittaisen kehitystutkimuksen maisteripalkinnon. UniPID pyrkii myös tukemaan suomalaisia yliopistoja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten korkeakoulutuksen edistämisessä.

Yliopistot ja globaalien haasteiden tutkijat löytävät UniPID:n kautta sekä suomalaisia että kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. UniPID edistää suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja tukee tutkimusrahoituksen hakemista. DocNet-aloitteen kautta UniPID tukee myös kehitystutkimuksen tohtoriopiskelijoiden tieteidenvälistä koulutusta ja verkostoitumista.

UniPID pyrkii edistämään tutkimusperustaista politiikkaa ja korostaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen merkitystä kehityksessä. UniPID markkinoi ja soveltaa käytäntöön jäsenyliopistojensa asiantuntijuutta tarjoamalla tutkijoille vaikuttamismahdollisuuksia kehitys- ja korkeakoulupolitiikkaan sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja rahoituksen prioriteettiteemoihin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

www.unipid.fi


YSO-asiasanat


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38