Menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista (HisLit)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 26D220


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 58 840,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa historian kielestä, teksteistä, tiedon esittämisen tavoista ja tekstikäytänteistä sekä tarkastellaan lukiolaisten kykyä ja tapoja tulkita ja rakentaa historiallista tietoa suomalaisen koulutuksen kontekstissa. Etsimme vastausta seuraaviin kysymyksiin: Miten historiallista tietoa kielen ja tekstien avulla rakennetaan? Mikä on tyypillistä historiallisen tiedon esittämisen ja tuottamisen tavoille – teksteille, kielelle ja muille esittämistavoille? Millaisiin teksteihin ja tekstikäytänteisiin suomalaisnuoret historian opiskelun aikana sosiaalistuvat? Miten tekstejä käytetään, tulkitaan ja tuotetaan koulussa sekä perinteisissä että teknologisesti tuetuissa ympäristöissä? Millaiset valmiudet opiskelijoilla on tulkita kriittisesti historiallista lähdeaineistoa? Miten historian tekstitaitojen ja ajattelutaitojen oppimista tuetaan ja miten niitä arvioidaan? Hanke on luonteeltaan monitieteinen, sillä siihen osallistuvat tutkijat edustavat eri tieteenaloja: soveltavaa kielitiedettä, historiantutkimusta ja kasvatustiedettä.-


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05