Musiikin kognition dynamiikka


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 272250


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 764 785,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2014

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

-Tutkimusprojekti pyrkii syventämään tietämystämme kehon ja aivojen roolista musiikin havaitsemisessa. Se tutkii, miten musiikin eri piirteitä prosessoidaan kehollisesti ja aivoissa, ja miten nämä prosessointimuodot riippuvat kuulijan piirteistä. Se tutkii myös kehollisen ja neuraalisen prosessoinnin välistä suhdetta. Tutkimus on hyvin monitieteistä, yhdisten musiikkitieteen, kokeellisen psykologian, liiketutkimuksen, neurotieteen, signaalinkäsittelyn ja koneoppimisen menetelmiä.
Projekti lisää tietämystä musiikin kehollisen ja aivoprosessoinnin mekanismeista, erityisesti motorisen järjestelmän merkityksestä musiikin havaitsemisessa ja siitä nauttimisessa. Se lisää myös tietoa havaitsemisesta ja kognitiosta yleisesti, erityisesti musiikin ja kielen prosessoinnin välisistä suhteista. Saadulla tiedolla on sovelluksia musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38