Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S20648


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 113 567,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2019


Tiivistelmä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään erityisesti digitalisaation tuomiin vaatimuksiin ja muutoksiin liiketoiminnassa, henkilöstön osaamisessa ja johtamisessa sekä tuetaan tätä kautta työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Hanke huomioi työelämän ja työtehtävien digitalisoitumisen ja muutoskehityksen vaikutukset työhyvinvointiin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet tai ovat hyödyntäneet melko vähän digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen toteutus sisältää mikro- ja pk -yrityksille yhteisiä vuosittaisia tapahtumia sekä yritys- ja teemakohtaisia valmennusprosesseja ja tilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana myös seudulliset kehittämisyhtiöt.

Hankkeen toimintatapa perustuu parhaista käytännöistä oppimiseen. Oleellisena osana toimintamallia on yhteinen, avoin, osallistava kokeiluihin ja kokemuksiin perustuva joukkoistettu viestintä, jolla jo hankkeen toiminnan aikana tehdään toiminnan tulokset ja onnistumiset läpinäkyväksi ja vapaasti verkoston hyödynnettäväksi.

Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia kehittämismalleja, koulutustuotteita ja työkaluja, joita voidaan jatkossa tarjota niin Keski-Suomen alueen mikro- ja pk-yrityksille mutta myös julkisille organisaatioille. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot pystyvät hyödyntämään verkostossa jaettuja kokemuksia ja soveltamaan uusia johtamisen toimintatapoja digitalisaatiokehityksen, osaamisen, johtamisen, työhyvinvoinnin ja muutostilanteiden paremman hallinnan kehittämiseksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk -yritysten digiosaamista ja sen hyödyntämistä yritystoiminnassa ja johtamisessa. Lisäksi tavoitteena on tukea osaamisen kehittymistä ja edistää työhyvinvointia. Tavoitteena on toisaalta innostaa, tukea ja rakentaa luottamusta sellaisille yrityksille, jotka eivät vielä ole vielä hyödyntäneet juuri ollenkaan digitalisaation mahdollisuuksia ja toisaalta tukea jo digitalisaation aloittaneita yrityksiä tuottavuuden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/a/digijohtajaksi/digijohtajaksi-hanke-540068


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06