Opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen yhteys oppimiseen ja motivaatioon: Monimenetelmäinen tutkimus


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 277299


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 226 069,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2017


Tiivistelmä

Opettaja-oppilas-vuorovaikutuksella on merkittävä rooli oppilaiden motivaation ja suotuisan kehityksen tukemisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen ja opettaja-oppilas-suhteen laadun yhteyttä oppilaiden motivaation ja koulutaitojen kehittymiseen koulu-uran eri vaiheissa.

Tutkimuksella on kolme päätavoitetta: 1) Tutkia opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen yhteyttä oppilaiden motivaatioon ja
koulusuoriutumiseen koulu-uran eri vaiheissa. 2) Tutkia opettajan ominaisuuksien vaikutusta opettaja-oppilas-vuorovaikutukseen ja sitä kautta oppilaiden motivaatioon ja koulusuoriutumiseen. 3) Tutkia oppilaiden ominaisuuksien vaikutusta opettaja-oppilas-vuorovaikutukseen ja sitä kautta oppilaiden motivaatioon ja koulusuoriutumiseen.

Tutkimuksessa käytetään kahta pitkittäistutkimusaineistoa, joissa on laajasti tietoa opettaja-oppilas-vuorovaikutuksesta, opettaja-oppilas-suhteen laadusta sekä oppilaiden motivaatiosta ja koulutaidoista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:58