Voitto pitkällä aikavälillä: kohti psykososiaalista kestävyyttä kaksoisuralla


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/38/626/2015,42/6


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 241 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

Huippu-urheilijan uralla on usein tilanteita, joissa on huomioitava sekä urheilu-ura että opiskelu. Tätä nimitetään kaksoisuraksi (dual career), jonka onnistunut toteuttaminen vaatii huippu-urheilijalta runsaasti suunnittelua ja voimavaroja. Monille huippu-urheilijoille menestyksekkään urheilu-uran ja vaativan opiskelun yhdistäminen on valtava haaste. Niin sanotun kaksoisuran (dual career) onnistunut toteuttaminen vaatii runsaasti suunnittelua ja voimavaroja.
Tämä projekti on suunniteltu auttamaan lahjakkaita nuoria urheilijoita, jotka usein asettavat etusijalle menestyksen huippu-urheilussa vaativan opiskelun kustannuksella. Projekti pyrkii helpottamaan urheilun ja opiskelun tasapainoista yhdistämistä urheilu-uran varhaisvaiheessa, joka on urheilijan tulevan kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeä. Hankkeen tarjoama empiirinen tutkimustieto rohkaisee kansallisia sidosryhmiä kehittämään nuorten urheilijoiden kaksoisuraa tukevaa mallia, joka auttaa nuoria menestymään sekä huippu-urheilussa että opiskelussa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06