Ajallisen tiedon edustus hippokampuksessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero286384


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 599 793,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2019


Tiivistelmä

Hippokampus on aivojen osa, joka käsittelee erityisesti paikkatietoa muodostaen ympäristöstä hermostollisia karttoja. Hippokampuksen vauriot vaikeuttavat paitsi paikka- niin myös ajallisen tiedon käsittelyä johtaen monenlaisiin oppimisen ja muistin ongelmiin. Onkin ehdotettu, että paikkasolujen lisäksi hippokampuksessa olisi myös aikasoluja, eli soluja jotka muodostavat hermostollisia edustumia eri aikaan tapahtuvista asioista ja niiden muodostamista kokonaisuuksista. Tässä projektissa tutkitaan, löytyykö hippokampuksesta näitä aikasoluja sen kaikista solukerroksista, miten hippokampuksen toiminnalle yleisesti tärkeät muut aivorakenteet vaikuttavat aikasolujen toimintaan ja miten aikasolujen muodostamat edustumat tapahtumista säilötään pitkäkestoiseen muistiin. Tulokset auttavat ymmärtämään paremmin hippokampuksen toimintaa ja sen häiriöitä. Tieto voi auttaa esimerkiksi erilaisten muistisairauksien hoidon kehittämisessä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:49