Kuinka poliittisesta tuli henkilökohtaista. Käytännön feminismi Suomessa.


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero288470


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 242 871,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2018


Tiivistelmä

Tutkimusprojektissa “Kuinka poliittisesta tuli henkilökohtaista. suomalainen feminismi käytännön tasolla" tarkastelen suomalaista toisen aallon feminististä liikettä etnografisen ja muistitietotutkimuksen menetelmin tiutkimalla liikkeen kannattajien suhdetta feminismiin elämäkerrallisen näkökulman kautta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: kuinka suomalaiset feministit tutustuneet feminismiin ja mikä siinä on heitä innoittanut? Kuinka he käsitteellistävät ja toteuttavat feminismiä? Millainen on heidän feministinen identiteettinsä? Kuinka he kertovat feminismistä ja itsestään ja elämästään feministinä? Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisista diskursseista, identiteeteistä ja käytännön toiminnasta feminismi on koostunut mikrotasolla, niin yksilötasolla kuin ruohonjuuriaktivismin tasolla. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kriittisesti suomalaisessa kontekstissa, empiirisen mikrotason tutkimuksen kautta, miten feministinen liike on syntynyt ja kehittynyt Suomessa, mitkä ovat olleet sen vaiheet ja miten sitä on Suomessa toteutettu.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38