Epälineaaristen osittaisdifferentiaali/2


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 292797


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 139 987,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2017


Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden yhteyttä stokastiseen peliteoriaan. Lineaarisessa tapauksessa vastaavalla yhteydellä on useita sovelluksia esimerkiksi optioiden hinnoitteluun ja osakeportfolioden hallintaan, mutta se on ollut tärkeä myös useissa puhtaan matematiikan läpimurroissa. Projektissa hyödynnetään erityisesti hiljattain havaittuja epälineaarisiin keskiarvoperiaatteisiin perustuvia menetelmiä, jotka peliteoriassa liittyvät niin kutsuttuun dynaamisen ohjelmoinnin periaatteeseen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38