Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen pilottihanke (SIMHE-UniPID)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/387/523/2015


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 200 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2017


Tiivistelmä

UniPID toteutti maaliskuusta 2016 kevääseen 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -hanketta maahanmuuttajien korkeakoulutuksen tukemiseksi. Hanke toimi yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun vastaavan pilottihankkeen kanssa. SIMHE-UniPID hankkeessa tarjottiin ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille aikuisille, jotta he voisivat löytää heitä itseään kiinnostavia ja mielekkäitä korkeakoulutus- ja urapolkuja sekä kotoutua Suomeen. Palveluja kohdennettiin erityisesti turvapaikanhakijoille, syksyllä 2015 kasvanut pakolaisuus Eurooppaan ja Suomeen huomioiden.

Käytännössä hanke edisti korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten siirtolaisten tutustumista suomalaisten korkeakoulujen koulutustarjontaan ja erilaisiin opintoihin hakeutumisen mahdollisuuksiin. SIMHE:n ohjauksella pyrittiin myös tukemaan maahan muuttaneiden aiempien opintojen ja osaamisen tunnistamista ja sujuvoittamaan sen tunnustamista jatkossa korkeakoulussa. Varsinaiset AHOT-päätökset tehdään korkeakouluissa sekä luvanvaraisten ammattialojen tutkintojen ja ammattipätevyyksien tunnustamisen osalta toimintavaltaisten viranomaisten toimesta.
Hankkeessa tarjottiin henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja sekä verkossa että Jyväskylän SIMHE-pisteellä. Henkilökohtaiseen ohjaukseen osallistui hankkeen aikana 130 henkilöä, ja ryhmämuotoiseen neuvontaan noin 200 henkilöä.

UniPID-verkoston yliopistot pystyivät myös hakemaan SIMHE-UniPID Virtual Studies rahoitushaussa pienimuotoista rahoitusta jo siirtolaisille suunnattujen virtuaalikurssien tuottamiseksi tai olemassa olevien kurssien muuntamiseksi siirtolaisten tarpeisiin soveltuviksi. Rahoitusta myönnettiin kolmelle virtuaalikurssille, jotka avautuvat UniPIDin koulutustarjonnassa syksyyn 2017 mennessä.

SIMHE-UniPID on edistänyt myös tieteellisen tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen välistä vuoropuhelua maahanmuuttoa käsittelevissä tutkija- ja toimijaverkostoissa sekä valtakunnallisten seminaarien, työpajojen ja tieteellisten tapahtumien kautta. Hanke järjesti myös oman monitieteellisen seminaarin yliopistojen hallinto-, tutkimus ja ohjaustehtävissä toimiville, sidosryhmille sekä siirtolaistaustaisille opiskelijoille. Jaettua tutkimus-, selvitys- ja käytännön työtä voidaan hyödyntää maahan muuttaneille suunnattujen tukitoimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

http://www.unipid.fi/en/page/418/supporting_immigrants_in_higher_education_in_finland_simhe/


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38