Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut (LIIKUTPA)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

133 000,00


Rahoitusohjelma

EAKR 2014-2020 (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

-Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on vuonna 2010 perustettu kahden yliopiston (Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto), kahden tutkimus- ja palveluorganisaation (VTT ja CSC) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISissä on valmisteltu kehittämishankesuunnitelmat vuosille 2017-2018. CEMIS hakee rahoitusta neljälle rinnakkaiselle hankkeelle, joiden tavoitteena on kehittää Kainuun biotalous ja mittaustekniikka-alan yritysten tarpeisiin uusia teknologiaratkaisuja (BIOMIT), luotettavia mittausmenetelmiä kaivosten ja teollisuusprosessien ympäristövaikutusten seurataan (KAIMIT), saada aikaan kansainvälistä teknologialiiketoimintaa Kainuuseen (KANTELI) sekä uusia tuote- ja palveluratkaisuja liikunta-, hyvinvointi- ja terveysalalle (LIIKUTPA-hanke).

Jyväskylän yliopiston koordinoiman LIIKUTPA – Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut – hankkeen tavoitteena on tuottaa mittaus- ja testausratkaisuja, jotka mahdollistavat omaehtoisen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen etä- ja itsediagnostiikan suuntaan sekä suomalaisen huippu-urheilun ja urheiluteknologialiiketoiminnan kehittymisen. Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeeseen.

Hankkeen toimenpiteet: 1: Liikuntateknologia (älykkäät hiihtourheiluvälineet) ja edistykselliset urheilijatestausympäristöt, 2: Non-invasiiviset sensorit ja hyvinvoinnin mittaukset: Älykäs kotihoito ja hyvinvointi, liikunnan sovellukset, teknologia- ja järjestelmäkehitys, sensitiivinen terveysdata, 3: Serious games ja virtuaaliympäristöt: Reaalivideokuva osana virtuaaliympäristöharjoittelua, suurten datamäärien käsittely, 4: Liiketoiminnan kehittäminen (yhteys KANTELI-hankkeeseen): hanke- ja yritysyhteistyö, 5: Ryhmähankkeen koordinointi.

Tulokset: kaksi (2) uutta liikunta- tai terveysteknologia-alan spin-off -yritystä, 2 uutta teknologiaa kaupallistettu olemassa oleviin yrityksiin, 1 uusi palvelutuote, 8 uutta yritysyhteistyökumppania, 1 lupaava biosensoritutkimusaihio tulevaisuuteen, 4 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelijulkaisua (ravitsemuksen ja rasituksen mittaukset), 1 väitöskirja syljen biosensorimittauksista, 2 ammattilehti- tai konferenssiartikkelia (liikunnan mittaukset, virtuaalitodellisuusteknologia), hankerahoitus 2017-2018: kansainvälinen 1,2 M€ (2 liikunnan, terveyden tai hyvinvoinnin mittausten hanketta), kansallinen 1,5 M€ (2-3 terveyden ja hyvinvoinnin mittausten sekä 1 virtuaalitodellisuusteknologian jatkohanketta), yritysrahoitus 0,5 M€.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 431 000 €, josta Kainuun liitolta haetaan EAKR-rahoitusta 1 001 700 € ja 429 300 € on kunta-, oma- ja yritysrahoitusta. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 TL2:n erityistavoitetta Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien (hyvinvointi-, terveys- ja liikuntateknologia sekä mittaus- ja informaatiotekniikan osaaminen) pohjalta. Hanke tukee myös Kainuu-ohjelman strategisia tavoitteita.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-26-06 klo 15:07