Viritysenergian siirto kemiallisissa ja biologisissa systeemeissä


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 285481


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 242 650,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2018


Tiivistelmä

Viritystilan energian siirto optisesti aktiivisten molekyylien välillä on tärkeä prosessi sekä biologiassa että kemiassa, mutta tietämyksemme tämän energiansiirron yksityiskohdista mokekyylitasolla on silti edelleen hyvin rajoittunutta ja pohjautuu ainoastaan kokeellisiin malleihin, kuten Förster ja Dexter teorioihin, joita ei voida käyttää uusien rakenteiden suunnittelemiseen. Tämän hakemuksen tavoitteena onkin kehittää vaihtoehtoinen laskentaan perustuva teoria/malli, joka kuvaa näitä prosesseja molekyylidynamiikalla kahden kytkeytyneen sähköisen potentiaalipinnan muodostamassa systeemissä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08