Kehittyneiden laskenta- ja tilastomenetelmien soveltaminen biologiseen seurantaan ja ekosysteemipalvelujen hallintaan (DETECT)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 289076


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 204 793,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2018


Tiivistelmä

Vesistöjen monimuotoisuuden ja siihen kytkeytyneiden ekosysteemipalvelujen heikentyminen on yksi keskeisimmistä globaaleista ympäristöongelmista. Kehittyneitä ympäristöseurantaohjelmia on perustettu monimuotoisuuden heikentymiseen liittyvien paineiden ja prosessien ymmärtämiseksi. Tässä työssä kehitämme signaali- ja kuvankäsittelytekniikoiden, konenäön, tiedon louhinnan ja tilastotieteen menetelmien sovelluksia vähentääksemme ihmisen lajimääritykseen liittyvien virheiden ja kustannuksien määrää. Eri tutkimusalojen yhdistäminen hyvin poikkitieteellisessä työssämme tulee mullistamaan perinteisen ja osin vanhentuneen tavan määrittää tutkittavien yksilöiden taksonomista identiteettiä ja tähän liittyvää oheistiedon keruuta. Projektissa kehiteltyjä uusia laskennallisia
menetelmiä voidaan kansainvälisesti suoraan hyödyntää kustannustehokkaamman biologisen seurannan toteutuksessa ja täten edistää vesiemme parempaa ekosysteemipalvelujen päätöksentekoa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38