JY:n Erasmus+ globaalin liikkuvuuden hanke 2017 (E+ KA107 JYU)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2017-1-FI01-KA107-034626


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 90 160,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2019


Tiivistelmä

Hankkeessa rahoitetaan koko yliopiston opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta Erasmus-ohjelman ulkopuolisten yhteistyöyliopistojen kanssa alakohtaisiin Erasmus-vaihtosopimuksiin perustuen yhdeksän korkeakoulun kanssa. Ohjelmasta myönnetään liikkuvuusapurahojen lisäksi myös pientä tukea (350 eur / liikkuvuus) vaihtojen järjestämiseen. Erasmus+ globaalin liikkuvuusrahoituksen hakeminen hyväksi tiedettyjen sopimusyliopistojemme kanssa on JY:n Erasmus Policy Statement - linjausten mukaista ja auttaa yliopistoa ylläpitämään ja rahoittamaan opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta meille tärkeiden Euroopan ulkopuolisten yhteistyöyliopistojen kanssa.

Erasmus+ KA107 -liikkuvuustukea voi hakea vuosittain. Sopimuskausi on kaksivuotinen: 1.6.2017 – 30.9.2019. Koska rahoitusta yleensä saadaan huomattavasti vähemmän kuin mitä on anottu, on todennäköistä, että teemme uuden rahoitushakemuksen jo vuoden 2018 hakukierroksella.

Myönnettävän rahoituksen määrä selviää huhti-toukokuussa 2017. Myöntö perustuu Suomessa haettavissa olevaan liikkuvuusrahoitukseen kyseiselle kohdealueelle, siihen, kuinka kilpailtua rahoitus kyseiseen maahan tällä hakukierroksella on ( eli muiden suomalaisten korkeakoulujen jättämien liikkuvuushakemusten määrään ja laatuun) sekä JY:n hakemuksen saamaan laadulliseen arvioon. Yksilöapurahojen suuruudet on etukäteen määritelty. Sähköinen hakulomake laskee haetun rahoituksen kokonaissumman vasta lomakkeen viimeistelyvaiheessa. Kaikista näistä seikoista johtuen sen ennustaminen, kuinka paljon rahoitusta JY:lle myönnetään tällä globaalin liikkuvuuden hakukierroksella, on todella vaikeaa. Erasmus+ globaalin liikkuvuuden ohjelmassa EI OLE määritelty vaadittua omarahoitusosuutta. JY on kuitenkin varautunut tukemaan omista varoistaan (rehtorin myöntämä kansainvälisen liikkuvuuden määräraha) erityisesti JY:sta kohdeyliopistoihin tapahtuvaa liikkuvuutta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-26-06 klo 15:07