Alle aallonpituuden - menetelmiä solujen spektrikuvantamiseen (AlleAallon)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2858-04e21


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 300 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään laskennallisia menetelmiä spektrikuvantamisen soveltamiseen solujen kuvantamisessa. Viimeaikainen kehitys spektrikameroiden parissa on tuottanut uudenlaisia kameramalleja, joita voidaan hyödyntää aiempaa monipuolisemmin. Pelkän spektrin muotojen lisäksi on kuvista mahdollista laskea edistyksellisten numeeristen menetelmien avulla alle valonaallonpituuden meneviä yksityiskohtia. Täten kudos- ja solurakenteita voidaan määrittää hyvinkin tarkasti. Tässä hankkeessa keskitytään so-veltamaan ja edelleen kehittämään laskennallisia menetelmiä solumallien ja kudosviljelyn spektri-kuvantamiseen sekä spektrikuvaa hyödyntävälle digipatologialle.
Tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa spektrikuvantamisen hyödynnettävyydestä edellä mainituilla sovellusalueilla. Noille sovellusalueille kehitetään menetelmiä tukemaan kliinikoiden päätöksentekoa. Jotta päätöksen teko on sujuvaa, kehitettävät laskennalliset menetelmät suunnitellaan tehokkaiksi ja rinnakkaistettaviksi.
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa värjää-mättömien solumassojen ja kudosnäytteiden digitaalinen ei-invasiivinen seuranta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38