Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen (UNIPS, Digipeda)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

212 409,00


Funding program

Others (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/01/2017

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeessa tuotetaan ja testataan 1) englanninkielistä (monikielistä), yliopistopedagogista itseopiskelumateriaalia UNIPS-pohjaan, 2) opinnäytetöiden verkko-ohjauksen malli, 3) tutkimuspohjaisia, uusia yliopistopedagogisia (digipedagogisia) taitoja edistäviä työkaluja, 4) korkeakoulujen sisäisiä ja välisiä opiskelijakeskeistä oppimista tukevia toimintamalleja korkeakoulupedagogisen toiminnan ja sen kehittämisen koordinoinnin parantamiseksi. Jyväskylän yliopisto on mukana kahdessa kolmesta rahoitusta saaneesta osahankkeesta:

1. UNIPS - University pedagogical support, yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu. Hankkeen aikana osahankkeessa mukana olevat korkeakoulut valmistavat Turun yliopistossa kehitettyyn oppimisratkaisupohjaan sisältöjä yliopistojen yhteiskäyttöön. (TY, Aalto, Hanken, JY, LUT, OY, UEF, TTY, ÅA), ja;
4. Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! Flipped Learning (FL)- pedagoginen malli ja yliopistojen kehittäjäyhteisöt digipedagogisten taitojen ja oppimiskeskeisyyden edistäjinä. Konkreettinen ja moderni FL- malli pilotoidaan UEF:ssa ja siirretään partneriyliopistoihin. JY, Taideyo, TY –mallin mukaiset kehittäjäyhteisöt toteuttavat positiivista muutosta kehittäjätoiminnoissa. Tutkimusperustainen malli toimivassa sekä tuetussa kehittäjäyhteisössä mahdollistaa laajan muutoksen kohti oppimiskeskeisiä digiopetus- ja oppimisympäristöratkaisuja (UEF, JY, Taideyo, TY)


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no):
Contact person (yes/no):
Contact person (yes/no):


Primary responsible unit


Last updated on 2020-14-09 at 16:03