Myöhäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan kirjastot tieton säilyttäjinä, perinteen suojelijoina ja muutoksen katalyytteina (LaMeMoLi)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 307635


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 439 365,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2022


Tiivistelmä

Kirjastot toteuttavat ajallista jatkumoa säilyttäessään ja välittäessään tietoa. Toisaalta ne myös inspiroivat lukijoitaan saatavilla olevaa tietoa yhdistelemällä uusiin ajatuskulkuihin Tämä kansainvälinen kirjahistoriallinen projekti tarttuu kirjaston kaksitahoiseen rooliin myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (n. 1300-n. 1650), jolle on tyypillistä mediaattinen, kulttuurinen, uskonnollinen ja poliittinen muutos; maantieteellinen alue ulottuu Italiasta Pohjois-Eurooppaan. Projekti a) rekonstruoi seitsemän todistettavasti tärkeää mutta toistaiseksi vähän tutkittua kkokoelmaa, b) tarkastelee kirjoissa esiintyviä lukijareaktioita (reunahuomautukset ja muut kommentit) kulttuurikontekstissaan ja c) kirjastoihin liittyviä aikalaistekstejä (kirjastohistoriat. lukijoiden viittauksia kirjastoon omissa teoksissaan jne.). Päämääränä on selvittää, miten tutkitut kokoelmat toimivat toistaalta vanhan säilyttäjinä, toisaalta uusien ajatuskulkujen innostajina. Tämän kirjahistoriallisen projektin kv. tutkimusryhmäi lähestyy materiaalia monitieteisesti yhdistäen materiaalisten piirteiden (kirjoitusalusta, kirjoitustyyli, käsin kirjoitetut vs. painetut kirjat, formaatti, lukijoiden merkinnät fyysisissä kirjoissa, jne.) ja sisällön (kirjojen välittämät tekstit, kommentit kokoelmasta kirjaston ulkopuolisissa teksteissä, jne.). Lähestymistapa perustuu aiemmissa kirjahistoriallisissa projekteissa Kirjat murroksessa (SA 2008-2011) ja Tiedonvälitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa (SA+JY 2013-2017).


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://staff.jyu.fi/Members/merisalo/lamemoli


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2021-27-05 klo 19:47