Varhaista kielenoppimista kaikkialla - miksi ja miten


Main funder

Funder's project number: 7/588/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 67 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2017

Project end date: 31/12/2018


Summary

Kielikampuksen yhteinen täydennyskoulutushanke kielten opettajille. Hanke luo ymmärrystä ja käytännön sovelluksia kielen, kielitietoisuuden ja uusien kielikäsitysten ja -resurssien huomioimiseen erityisesti varhennetun kielten oppimisen näkökulmasta. Hanke pyrkii pääsemään eroon kielistä omissa lokeroissaan, ja edistää kielten rinnakkaisajattelua ja kielten ja muiden oppiaineiden integrointia. Hanke opettaa tunnistamaan ja tunnustamaan oppijoiden kielelliset voimavarat ja kasvattamaan kielitietoisia oppijoita alusta pitäen, mikä edistää uusien kielten havaitsemista ja oppimista. Hankkeessa keskitytään kielellisiin ilmiöihin ja sitä kautta luodaan kiinnostusta uusia kieliä kohtaan. Hankkeessa on kaksi osaa: laajempi, Jyväskylässä tapahtuva neljän kerran lähijaksokokonaisuus sekä kuudelle eri paikkakunnalle jalkautuva tiiviimpi koulutuskerta, joka järjestetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen kerrannaisvaikutukset ovat siis mittavat.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:07