The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!


Main funder

Funder's project number: 8/588/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 84 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 31/05/2017

Project end date: 31/12/2018


Summary

Koulutushankeen tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja mallintaa monipuolisia, funktionaaliseen, kommunikatiiviseen ja kulttuuritietoiseen kielenopetukseen pohjautuvia oppimisympäristöjä, joissa pedagogiikka ja oppimisen kontekstit mahdollistavat vieraiden kielten osaamisen kehittymisen luonnollisesti osana autenttisia kielenkäyttötilanteita. Hankkeen avulla koulutetaan 180 esi- ja perusopetuksen opettajaa kieli- ja kulttuuritietoisen kielenopetuksen asiantuntijaopettajiksi. Hanke toteutetaan sulautuvan opetuksen menetelmää hyödyntäen siten, että koulutuksen saavutettavuus on osittain mahdollista myös ubiikisti. Kukin koulutusosio muodostuu webinaareista, lähiopetuksesta, kehittämistehtävästä, opitun soveltamisesta ja levittämisestä alueellisesti pedagogisten iltapäivien, mentoroinnin ja toiminnallisen kielenopetuksen virtuaalisen portaalin muodoissa. Hanke päättyy kaikille yhteiseen kielibasaariin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:38