Is stress contagious in a classroom? Reciprocal relations between teacher and student well-being


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 28 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.07.2018


Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, tarttuuko opettajan stressi ja kuormittuneisuus oppilaisiin, ja miten opettajan kuormittuneisuus näkyy vuorovaikutuksen laadussa, oppilaiden motivaatiossa ja oppimistuloksissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten oppilaiden käyttäytymisen pulmat ja oppimisen haasteet vaikuttavat opettajan kuormittuneisuuteen. Opettajan ja oppilaiden stressivasteita kartoitetaan sylkinäytteistä mitatulla kortisolihormonipitoisuuksilla. Lisäksi opettajat täyttävät kyselylomakkeen. Vuorovaikutuksen laatua arvioidaan CLASS- ja ECCOM-observointimenetelmillä. Oppilaiden kanssa tehdään koulutaitoja mittaavia tehtäviä ja heidät haastatellaan liittyen motivaatioon ja opettaja-oppilassuhteen laatuun. Opettajat ja vanhemmat arvioivat lapsen sosiaalisia taitoja, temperamenttia ja käyttäytymistä. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa opettajille työhyvinvointia tukevia interventioita.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2023-03-08 klo 12:43