Molekulaariset polyedrit ja metalliklusterit kaasufaasissa: rakenteet, ominaisuudet ja supramolekulaarinen katalyysi rajoitetussa tilassa (tutkimuskulut)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero312514


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 140 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2019


Tiivistelmä

Akatemia tutkijan tutkimuskuluja haetaan tutkimussuunnitelmalle, jonka otsikko on molekulaariset polyedrit ja metalliklusterit kaasufaasissa: rakenteet, ominaisuudet ja supramolekulaarinen katalyysi rajoitetussa tilassa.

Metallien ja soveltuvien ligandien itsejärjestäytyminen tuottaa jättimäisiä molekulaarisia polyedrejä, metalliklustereita tai
nanopartikkeleita. Näissä herkissä systeemeissä yhdistyvät sekä metallien että orgaanisten ligandien
ominaisuudet ja ne tuottavat monimuotoisia rakenteellisia ja toiminnallisia odotuksia. Nämä uudet materiaalit omaavat mielenkiintoisia katalyyttisiä, magneettisia ja elektronisia ominaisuuksia. Tutkimuksessa keskitytään molekulaaristen polyedrien ja metalliklustereiden kaasufaasin karakterisointiin ja ominaisuuksien kartoittamiseen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:53