Apurahaehdokas Marie Madeleine Bernadette Cazes. Jatkuvuudet ja katkokset suomalaisen populistisen identiteetin rakentumisessa vuodesta 1959 aina 2000-luvun alkuun.


Main funder

Funder's project number: RU-17-10547


Funds granted by main funder (€)

  • 18 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2017

Project end date: 31/08/2018


Summary

Tutkimus analysoi populistisen identiteetin rakennetta Suomessa ja sosiaalisia muutoksia, jotka luovat kyseisen identiteetin. Työssä tarkastellaan Suomen Maaseudun Puolueen ja Perussuomalaisten kulttuurista ja historiallista perintöä ja niiden kantoja poliittisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin huomioimalla myös puolueiden johtohahmojen identiteetti ja yhteyskunnallinen tausta. Lisäksi työssä analysoidaan sitä, miten populistinen identiteetti on kehittynyt Suomessa vuosina 1959–2011 maan taloudellisessa, poliittisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Stipendiehdokas toteuttaa tutkimuksen väitöskirjatutkimuksena.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08