Ympäristötekijöiden merkitys loisten välisissä vuorovaikutussuhteissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 310632


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 531 207,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Loislajien ja loisgenotyyppien välisillä vuorovaikutuksilla on keskeinen rooli loisten virulenssin (haitta-aste), transmissiostrategioiden ja isännän vasteiden evoluutiossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten täysin erilaisten loislajien väliset vuorovaikutukset muovautuvat isännän sisällä, isäntien välillä ja isännän ulkopuolella vallitsevien ympäristöolojen vaikutuksesta. Tutkimuskysymykset keskittyvät mm. tartuntadynamiikan muutoksiin isännän aiempien loistartuntojen seurauksena, isäntien välisen luonnollisen ja ihmisen aikaansaaman geneettisen vaihtelun merkitykseen, sekä isännän ulkopuolisen ympäristön kemiallisiin ja fysikaalisiin muutoksiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa loisten yhteisinfektioiden evoluutioekologiasta sekä keskeisten vesiviljelyssä esiintyvien loisongelmien ratkaisusta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38