Ilmakehä- ja ympäristötukimuksen tutkimusinfrasturktuuri – Ekosysteemit, ”INAR RI Ecosystems” (INAR RI Firi 2016)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 304466 OY


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 125 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Sopimuksen kohteena oleva Hanke liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Ilmakehä- ja ympäristötukimuksen tutkimusinfrasturktuuri – Ekosysteemit, ”INAR RI Ecosystems”. Hanke on kuvattu tarkemmin liitteenä 2 olevassa Hankesuunnitelmassa (”Päähanke”). INAR RI Ecosystems on Suomen tiekartalla oleva infrastruktuurihanke, joka tähtää ilmakehän- ja ympäristöntutkimuksen tutkimusinfrastruktuurien järjestäytymiseen ja kehittämiseen.

Päähanke sisältää osahankkeen, jota Sopijapuolet toteuttavat yhdessä ja josta käytetään nimitystä ”RESTAT”. RESTAT –hankkeen sisältö on kuvattu tarkemmin liitteenä 2 olevassa hankesuunnitelmassa (jäljempänä ”Hanke”). RESTAT- hankkeen yhteistyön tarkoituksena on, osana laajempaa INAR RI Ecosystems –hanketta, vahvistaa Suomessa tehtävää ekosysteemitutkimusta ja syventää yhteistyötä ilmakehän ilmiöiden tutkimuksen kanssa. Hankkeessa yhdistetään pitkäaikaisten manipulatiivisten kokeiden käyttö, monitorointi ja aikasarja-aineistojen hyödyntäminen useissa eri kohteissa ja erityyppisissä ekosysteemeissä. RESTAT –hanke on tämän sopimuksen kohteena.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:59