Ilmakehä- ja ympäristötukimuksen tutkimusinfrasturktuuri – Ekosysteemit, ”INAR RI Ecosystems” (INAR RI Firi 2016)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero304466 OY


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 125 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2019


Tiivistelmä

Sopimuksen kohteena oleva Hanke liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Ilmakehä- ja ympäristötukimuksen tutkimusinfrasturktuuri – Ekosysteemit, ”INAR RI Ecosystems”. Hanke on kuvattu tarkemmin liitteenä 2 olevassa Hankesuunnitelmassa (”Päähanke”). INAR RI Ecosystems on Suomen tiekartalla oleva infrastruktuurihanke, joka tähtää ilmakehän- ja ympäristöntutkimuksen tutkimusinfrastruktuurien järjestäytymiseen ja kehittämiseen.

Päähanke sisältää osahankkeen, jota Sopijapuolet toteuttavat yhdessä ja josta käytetään nimitystä ”RESTAT”. RESTAT –hankkeen sisältö on kuvattu tarkemmin liitteenä 2 olevassa hankesuunnitelmassa (jäljempänä ”Hanke”). RESTAT- hankkeen yhteistyön tarkoituksena on, osana laajempaa INAR RI Ecosystems –hanketta, vahvistaa Suomessa tehtävää ekosysteemitutkimusta ja syventää yhteistyötä ilmakehän ilmiöiden tutkimuksen kanssa. Hankkeessa yhdistetään pitkäaikaisten manipulatiivisten kokeiden käyttö, monitorointi ja aikasarja-aineistojen hyödyntäminen useissa eri kohteissa ja erityyppisissä ekosysteemeissä. RESTAT –hanke on tämän sopimuksen kohteena.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:53