LUOTSIVA: Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana (LUOTSIVA)


Main funder

Funder's project number: Kokous 20.4.2017, 22.3.2018


Funds granted by main funder (€)

  • 88 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2017

Project end date: 28/02/2019


Summary

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää strategia, jonka avulla sanomalehtien toimitukset
pystyisivät lujemmin sitouttamaan nykyiset lukijansa ja laajentamaan lukijakuntaa. Verkko on muuttanut
sanomalehtien yleisösuhteen avoimemmaksi ja lisännyt vuorovaikutusta toimitusten ja lukijoiden välille.
Ongelmana on kuitenkin, että tämä vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa sattumanvaraisesti, eivätkä toimitukset
ohjaa sitä määrätietoisesti.
Yhteistyössä maakunta- ja paikallislehtien toimitusten kanssa selvitetään, miten sanomalehtien toimitukset
voisivat käyttää Facebook-sivujaan lukijasuhteensa vahvistamiseksi ja sitä kautta hankkimaan lisää
verkkoversion lukijoita, jotka olisivat valmiita myös maksamaan sisällöstä. Sanomalehtien ylläpitämien
Facebook-sivujen journalistisen sisällön ja sivuilla käytävän keskustelun tarkastelulla selvitetään, millaiseen
sisältöön lukijoiden kiinnostus ja suosio kohdistuu ja mitkä ovat sisällön ja keskustelukäytäntöjen
kehittämiskohdat. Toimituksia varten laaditaan muun muassa opas Facebook-sivuilla käytävän vuoropuhelun
ylläpitämiseksi ja hyödyntämiseksi.
Kehityshankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti maakunta- ja paikallislehtien verkkotoimitukset ja -toimittajat.
Lukijasuhteen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen on toimitusten tärkeä tehtävä, joka vaikuttaa
lehden suosioon ja siten myös taloudelliseen kilpailukykyyn.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:05