Ihmisen aikaansaama stressinsieto ja invaasiokyky


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 308302


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 516 336,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2022


Tiivistelmä

Aikaansaamamme muutokset maapallolla lasketaan jo uudeksi geologiseksi aikakaudeksi, antroposeeniksi. Kuudennesta sukupuuttoaallosta huolimatta todistamme samanaikaisesti eliöiden nopeaa leviämistä ja menestymistä uusilla alueilla. Syyksi menestymiselle on esitetty vieraslajien erinomaista kykyä sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin. Toisaalta ihmistoiminnan on arvioitu parantavan näiden uusille alueille leviävien tuholaislajien sopeutumiskykyä, koska edistämme niiden leviämistä, ylläpidämme häiriöympäristöjä sekä valikoimme niitä stressinkestäviksi. Hankkeen tarkoituksena on selvittää ihmisen osuutta vieraslajien stressinsietokyvyn kehittymisessä. Pyrimme erottamaan stressinsietokyvyn geneettisen taustan, ennakoivan periytymisen sekä ihmistoiminnan aikaansaaman valinnan osuutta. Kehittämme samalla koesuunnittelua sekä kausaalimallien hyödyntämistä näiden eri tekijöiden merkityksen arvioimisessa. Tulokset palvelevat sekä perustutkimusta että vieraslajistrategian kestävää toimeenpanoa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-01-09 klo 12:33