Eläinten värivaihtelun kaunis kirjo - Sensoriekologinen lähestymistapa aposemaattisen väripolymorfian ymmärtämiseksi


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 310406


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 255 834,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2020


Tiivistelmä

Vaikka eläinten väritystä on tutkittu jo yli 125 vuotta, emme silti täysin ymmärrä niitä mekanismeja jotka aikaansaavat, muokkaavat ja ylläpitävät värivaihtelua luonnossa. Tässä projektissa tutkin väritykseen kohdistuvaa ajallista ja paikallista vaihtelua valintapaineissa täpläsiilikäs (Arctia plantaginis) perhosella. Värivaihtelun mittaamiseen käytän digitaalikameratekniikoita yhdistettynä petojen näkökyvyn mallinnukseen. Tätä tietoa sovellan edelleen laboratoriossa ja kentällä tehtäviin saalistuskokeisiin. Lisäksi selvitän lajin maailmanlaajuisen seuranta-aineiston ja populaatioiden sukulaisuussuhteiden avulla värityksen evolutiivista historiaa. Tämä on tärkeää, koska väritystä tutkimalla meillä on mahdollisuus ymmärtää laajemmin mitkä tekijät aiheuttavat ja ylläpitävät monimuotoisuutta luonnossa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05