Harvinaisten ydinten tutkimuksia alkuaineiden syntyprosessien ymmärtämiseksi maailmankaikkeudessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 312544


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 140 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2019


Tiivistelmä

Tässä projektissa tutkitaan harvinaisten ydinten ominaisuuksia ydinastrofysiikkaa varten käyttäen erilaisia ja toisiaan täydentäviä tekniikoita ja laitteistoja. Ydinten sidosenergioita tutkitaan tarkkojen atomimassamittausten avulla Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlaboratoriossa. Kerätyt tiedot auttavat tekemään tarkempia mallinnuksia astrofysikaalisista prosesseista tähdissä. Mittaustulosten vaikutusta astrofysikaalisiin malleihin tutkitaan yhteistyössä mm. Joint Institute for Nuclear Astrophysics-instituutin tutkijoiden kanssa. Vertaamalla mallien tuloksia astronomisiin havaintoihin voidaan paremmin arvioida, missä ja miten eri alkuaineet ovat syntyneet.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38