Häiriöteoreettisen kvanttiväridynamiikan sovellukset suurenergiaisissa ydintörmäyksissä (pQCD@HENC)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 308301


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 434 485,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Kvanttiväridynamiikka (QCD), vahvojen vuorovaikutusten teoria, on LHC-törmäyttimellä tehtävien kokeiden johdosta nyt tarkan tutkimuksen kohteena. LHC:ssä saavutettavilla suurilla törmäysenergioilla ytimien vapausasteet ovat alkeishiukkasia - kvarkkeja ja gluoneja - ja monet mittaustulokset voidaankin ymmärtää kahden tällaisen alkeishiukkasen vuorovaikutuksen kautta. Tämän tutkimussuunnitelman yksi tavoite on saavuttaa yhteinäinen kuvailu kvarkkien ja gluonien jakaumista kaikenkokoisten ytimien sisällä aina yksittäisestä protonista raskaaseen lyijy-ytimeen, ja tutkia sitä epälineaarista rajaa, jolloin täytyy tarkastella kolmen tai useamman alkeishiukkasen törmäyksiä koetulosten selittämiseksi. Muita tutkimusaiheita ovat ajankohtaiset kysymykset kvarkkien ja gluoninen fragmentaatiosta hadroneiksi, sekä energian säilymislain roolista raskasionitörmäysten keskeisyysluokittelussa. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat analyyttisestä tarkastelusta aina raskaaseen, numeeriseen tietokonelaskentaan.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
2/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2021-09-08 klo 08:56