Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero33436


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 343 089,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.05.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä30.06.2023


Tiivistelmä

Hanke on osa LUKE:n koordinoimaa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa. jonka yleisenä tavoitteena on vesiviljelyn määrän ja arvon kestävä kasvu. Innovaatio-ohjelmassa pyritään löytämään ratkaisuja toimialan nykyisiin haasteisiin
kehittämällä ja kokeilemalla uusia teknologioita ja toimintamalleja. Hankkeessa Jyväskylä yliopiston osuus koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) Vedenlaadun hallinta kiertovesikasvatuksessa /INNOAQ (Aalto Sanni): Tarkoituksena on tutkia nitrifikaatioprosessin tehokuuttaa erilaisilla biosuodatinkokoonpanoilla ja mitkä mikrobit osallistuvat nitrifikaatioon systeemin eri toimintavaiheessa. Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa koko mikrobiyhteisön koostumus ja toiminta ja tutkia miten voitaisiin rajoittaa geosmiinia tuottavien mikrobien kasvua kiertovesisysteemissä. Tutkimuksessa käytetään vakaita isotooppeja ja uuden sukupolven DNA/RNA- tekniikoita. 2) Vesiviljelykoulutus (Pirhonen Juhani): Tällä osa-alueella kehitetään vesiviljelykoulutusta. Ensin kartoitetaan osaamistarpeita maassamme, toisessa vaiheessa panostetaan koulutukseen, mikä tapahtuu pääosin gradujen kautta. 3) Bakteriofagit kiertovesikasvatuksessa (Sundberg Lotta-Riina)


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-12-12 klo 10:11