Intruder-tilojen rakenne raskaissa ytimissä (SISIN)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 307685


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 493 952,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Atomiytimen rakenteeseen ja muotoon vaikuttavat päätekijät ovat yksittäisten nukleonien liike, nukleonien pariutuminen, nukleonien kollektiivinen käyttäytyminen sekä näiden yhteisvaikutus. Ytimen muoto voi kuitenkin muuttua pienen ulkopuolisen häiriön seurauksena, mikä äärimmillään johtaa muotojen rinnakkaiseloon samassa ytimessä ja niihin liitettävien tilojen sekoittumiseen.

Tutkimuksen tavoitteena on yksiselitteisesti määrittää ns. intruder-tilojen sisäinen rakenne, jotka on yleisesti liitetty kevyiden lyijy-ytimien eri muotoihin. Tutkimuksessa sovelletaan siirtoreaktiomenetelmiä ja radioaktiivisia hiukkassuihkuja käänteisessä kinematiikassa CERNin HIE-ISOLDE laboratoriossa. Täydentäviä suihkunsisäisiä mittauksia tehdään Jyväskylän kiihdytinlaboratoriossa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08