Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa (VNK2017)


Main funder

Funder's project number: VNK/828/48/2016


Funds granted by main funder (€)

  • 65 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2017

Project end date: 28/02/2018


Summary

Selvityshankkeessa on tarkoitus laatia selviä toimenpide-ehdotuksia yhteiskunnan ja julkisen hallinnon strategisen kyberturvallisuuden varautumisen, kyberturvallisuuden tilan mittaamisen ja laajalti vaikuttavien kybertoimintaympäristöä koskevan häiriötilanteiden hallintaan.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-29-03 at 12:49