Mittaamisen ja mallintamisen käytännöt liiketalouden tutkimuksessa - ongelmia ja ratkaisuja


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 311309


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 270 650,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Yhteikuntatieteellinen tutkimus nojaa vahvasti määrälliseen tutkimukseen, missä teorioita testataan tilastollisilla menetelmillä. Tätä tukeakseen tutkijat kehittävät jatkuvasti uusia menetelmiä. Kehityksen sosiaalisesta luonteesta johtuen virheiltä ei voida välttyä ja välillä käyttöön otetaan kyseenalaisia menetelmiä. Projekti osallistuu väittelyyn määrittävän mittaamisen ja osittaisneliösummamenetelmän soveltuvuudesta. Molemmat menetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina ja samalla kohdanneet vastustusta menetelmäosaajilta, mukaan lukien tämän projektin tutkijalta. Projekti osallistuu tähän keskusteluun 1) tutkimalla milloiin (jos koskaan) nämä tekniikat ovat kelvollisia mallinnustapoja liiketaloustieteen tutkimuksessa ja yleisemmin yhteiskuntatieteissä, 2) kehittämällä ja testaamalla vaihtoehtoisia mallinnustapoja ja 3) julkaisemalla ohjelmistokomponentteja näiden tavoitteiden täyttämiseksi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-28-02 klo 13:08