Opettajien stressin säätely ja työhyvinvointi sekä niiden yhteys pedagogisen työn laatuun (TESS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 117142


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 125 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2020


Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opettajien stressin säätelyä ja työhyvinvointia ja näihin vaikuttavia tekijöitä sekä miten opettajien työhyvinvointi määrittää pedagogisen työn laatua luokassa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan työstä palautumiseen ja työn imuun vaikuttavia suojaavia tekijöitä. Opettajien stressiä tutkitaan fysiologisilla stressivasteilla (sylkinäytteistä mitattu kortisolihormonitason vaihtelu). Opettajien työympäristön rakenteellisia tekijöitä ja kokemuksia työssä jaksamisesta, työuupumuksesta, palautumisesta ja työn imusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä selvitetään kyselylomakkeella. Pedagogisen työn laatua arvioidaan havainnoimalla vuorovaikutusta opetustilanteissa (CLASS/ECCOM videoanalyysit) ja opettajan huomion kiinnittymistä opetustilanteissa (silmänliikekameran tallenteet). Tulosten pohjalta laaditaan opettajille suosituksia työhyvinvointia ja vuorovaikutusta tukevista keinoista sekä malli opettajien työhyvinvointia ja luokkahuonevuorovaikutusta tukevasta interventiosta. Tutkimuksella on merkittävä rooli opettajien työhyvinvoinnin tukemisessa, opettajien perus- ja täydennysankoulutuksessa sekä alan tieteellisen tutkimuksen edistämisessä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään opettajille suunnattavissa työhyvinvoinnin ja luokkahuonevuorovaikutuksen vahvistamiseen kohdistuvissa tilaisuuksissa, joissa esitellään tutkimustuloksia ja interventiomallia yhteistyökumppaneiden kanssa. Loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2020.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:59