Häiriöteoreettisen kvanttiväridynamiikan sovellukset suurenergiaisissa ydintörmäyksissä (Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314162


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 208 854,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2020


Tiivistelmä

Kvanttiväridynamiikka (QCD), vahvojen vuorovaikutusten teoria, on LHC-törmäyttimellä tehtävien kokeiden johdosta nyt tarkan tutkimuksen kohteena. LHC:ssä saavutettavilla suurilla törmäysenergioilla ytimien vapausasteet ovat alkeishiukkasia - kvarkkeja ja gluoneja - ja monet mittaustulokset voidaankin ymmärtää kahden tällaisen alkeishiukkasen vuorovaikutuksen kautta. Tämän tutkimussuunnitelman yksi tavoite on saavuttaa yhteinäinen kuvailu kvarkkien ja gluonien jakaumista kaikenkokoisten ytimien sisällä aina yksittäisestä protonista raskaaseen lyijy-ytimeen, ja tutkia sitä epälineaarista rajaa, jolloin täytyy tarkastella kolmen tai useamman alkeishiukkasen törmäyksiä koetulosten selittämiseksi. Muita tutkimusaiheita ovat ajankohtaiset kysymykset kvarkkien ja gluoninen fragmentaatiosta hadroneiksi, sekä energian säilymislain roolista raskasionitörmäysten keskeisyysluokittelussa. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat analyyttisestä tarkastelusta aina raskaaseen, numeeriseen tietokonelaskentaan.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06