Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa:
verkosto kehittäjäopettajista


Main funder

Funder's project number: 294/570/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 25 613,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/05/2017

Project end date: 31/12/2018


Summary

Haemme Opetushallitukselta rahaa täydennyskoulutukseen. Koulutamme kehittäjäopettajia, jotka vievät taitopohjaista ja tutkivaa historianopetusta kuntiensa kouluihin. Koulutuksen lähtökohtana on, että tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiaineen sisältötiedon lisäksi ymmärrystä eri tieteenalojen tavasta rakentaa ja ilmaista tietoa; oppimaan oppiminen, tiedon prosessointitaidot sekä kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus korostuvat. Ohjaamme hankkeeseen osallistuvia opettajia kehittämään omaa opetustaan tutkimuksellisella otteella, tukien niin opetuksen suunnittelua, toteuttamista kuin arviointia. Opettajien tueksi hankkeessa rakennetaan tutkiva opettaja –verkosto, jossa jaettavia kehittämisideoita ja osaamista on mahdollista viedä myös koulutuksen ulkopuolisille opettajille. Tuotettujen aineistojen digitalisoinnin kautta hankkeesta hyötyvät myös muut kuin koulutukseen osallistuneiden opettajien työyhteisöt.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:09