Digitaalinen oppimispeli VauvaPolku: Tutkimus pelillisen perhevalmennuksen hyödyistä vanhemmille ja työntekijöille


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 60 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2019


Tiivistelmä

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat kaipaavat tietoa ja tukea vanhemmuuteen ja perhe-elämään, mutta tukea ja ohjausta ei ole välttämättä saatavilla tai se ei tavoita moninaisia nykyperheitä.Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella kehitetään tutkimusperustaista digitaalista oppimispeliä tukemaan vanhemmuuden alkutaivalta. Oppimispelin uutuusarvo on soveltaa pelillistä oppimista koskeva uusin tutkimustieto ja osaaminen perheen arkeen ja vanhemmuuden tukemiseen. Tavoitteena on kehittää moninaisten nykyperheiden tarpeisiin sopiva ja ajanmukainen palvelu, joka täydentää olemassa olevia perhepalveluita. Peliä on tarkoitus pelata ohjatusti osana kuntien perhevalmennusta, mutta vanhemmat voivat pelata peliä myös esimerkiksi perhekahviloissa tai itsenäisesti.

Kunnallisalan kehittämissäätiöltä saadun rahoituksen avulla selvitetään oppimispelin soveltuvuutta perhevalmennukseen ja pelaamisen hyötyjä sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmista. Interventiotutkimuksen tavoitteina on selvittää, tavoittaako pelillinen perhevalmennus nykyperheitä, vastaako se perheiden tuen tarpeisiin ja monipuolistaako se kuntien perhevalmennustoimintaa. Tarkoituksena on kokeilla peliä osana neuvolan perhevalmennusta ja selvittää, onko oppimispelin pelaamisella vaikutusta perheiden hyvinvointiin, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen ja vanhemmuuden jakamiseen. Lisäksi selvitetään, miten ammattilaiset arvioivat pelin hyötyjä ja kehittämiskohtia. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä lapsi-ja perhepalvelujen muutosohjelman kanssa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06