Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimeenpanotutkimus (TEAK). Muutos-hankkeen osatutkimus. (TEAK)


Main funder

Funder's project number: 180/331/2014


Funds granted by main funder (€)

  • 199 883,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2017

Project end date: 30/09/2019


Summary

Tämä tutkimus on Kelalla muotoillun uuden palvelun, työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen, toimeenpanotutkimus. Uudessa Kelan palvelussa yhdistyvät vuoden 2017 alussa nykyiset työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus. Tutkimuksessa keskitytään implementaatiotutkimuksellisesti erityisesti palvelun periaatteiden (työllistämislähtöisyys ja näkemys aktiivisesta toimijuudesta), toteuttamistapojen sekä ylläpitämisen arvioimiseen. Tutkimus toteutetaan moninäkökulmaisen ja monimenetelmällisen tutkimusasetelman avulla. Aineistona on uuteen palveluun osallistuneilta kuntoutujilta, palveluntuottajilta ja työnantajilta kerättävät kysely- ja haastatteluaineistot. Tutkimuksesta julkaistaan tutkimusraportti sekä vähintään yksi tieteellinen tai ammatillinen artikkeli. Tutkimus on Kelan kuntoutusta tarkastelevan Muutos-hankkeen osatutkimus, ja sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa Kelan kehittämis- ja ohjaustyön tueksi.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:39