Restoring the hydrological integrity of wetland habitats in Finland


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: LIFE16 NAT/FI/000583


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 141 531,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2023


Tiivistelmä

Tässä Hydrologia-LIFE-hankkeessa pyritään soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023. Hankkeella turvataan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa etenkin ojia tukkimalla, puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä kunnostamalla sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita. Soiden ennallistamisen vaikutuksia seurataan laajalla pitkäaikaisella seurantaverkostolla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2019-30-01 klo 12:09