Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA)


Main funder

Funder's project number: OKM/41/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 796 800,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2017

Project end date: 30/06/2021


Summary

Tavoitteena on uusien systeemiseen ajatteluun sekä tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuvien ja vertaisoppimista hyödyntävien toimintamallien kehittäminen linkittäen opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta. Yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden, koulujen, opetustoimien sekä muiden tahojen yhteistyönä kehitetään ilmiölähtöisiä elinikäistä oppimista tukevia toimintamalleja. Kehitetään myös joustavaa kaksoiskelpoisuuden tarjoavaa koulutusmallia eri alojen opettajille.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-23-08 at 23:59