Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA)


Main funder

Funder's project numberOKM/41/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 796 800,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2017

Project end date30/06/2021


Summary

Tavoitteena on uusien systeemiseen ajatteluun sekä tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuvien ja vertaisoppimista hyödyntävien toimintamallien kehittäminen linkittäen opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta. Yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden, koulujen, opetustoimien sekä muiden tahojen yhteistyönä kehitetään ilmiölähtöisiä elinikäistä oppimista tukevia toimintamalleja. Kehitetään myös joustavaa kaksoiskelpoisuuden tarjoavaa koulutusmallia eri alojen opettajille.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Related publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2022-23-08 at 23:59