Quick and dirty tools for ecosystem-based fisheries management


Main funder

Funder's project number: 317940


Funds granted by main funder (€)

  • 193 788,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2016

Project end date: 30/09/2018


Summary

Perinteiset kalakantojen arviointimenetelmät ovat osoittautuneet kykenemättömiksi ennustamaan kalakantojen romahduksia kalastuksen seurauksena sekä toimisen hitautta. Ratkaisuksi on esitetty biologisesti realistisempaa, lajien vuorovaikutukset huomioivaa ekosysteemiin perustuvaa kalastuksen sääntelyä. Tarve tämän kaltaiselle kalakantojen arvioinnille ja kalastuksen sääntelylle on kirjattu monen maan ja organisaation, kuten EUn kalastussäädöksiin. Käytännössä kuitenkin mahdollisuuksia ekosysteemiin perustuvaan kalastuksen sääntelyyn rajoittavat mallinnustyökalujen vähyys sekä heikko ymmärtämys monimutkaisten biologisten systeemien toiminnasta. Tässä projektissa hyödynnämme allometrisesti skaalattuja ekologisia verkkoja ja kehitämme yksinkertaisia työkaluja ekosysteemiin perustuvaan kalakantojen arviointiin, yhteistyössä pilottikäyttäjien kanssa. Projekti hyödyntää tieteellistä teoriaa ja tutkimusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja kestävän kalastuksen turvaamiseen.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06