Life-histories in the context of fisheries and marine conservation


Main funder

Funder's project number318838


Funds granted by main funder (€)

  • 35 056,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/09/2016

Project end date31/08/2018


Summary

Kalakantojen hupeneminen liikakalastuksen seurauksena on nykyisin maailmanlaajuinen ongelma. Pienentyneiden kalakantojen riski kuolla sukupuuttoon on suurentunut, ja lisäksi kalastussaaliit ovat alhaiset. Liikakalastus johtuu osittain siitä, että kalastusta ei ole pystytty riittävästi sääntelemään poliittisin ohjauskeinoin, mutta myös ennusteet kalakantojen kehityksestä ovat usein olleet epätarkkoja. Tässä projektissa tutkitaan kalakantojen dynamiikkaa sekä erityisesti siihen vaikuttavia biologisia tekijöitä, kuten kalojen yksilöominaisuuksia, sekä kehittää mallinnustyökaluja kalakannan kehityksen ennustamiseen. Projekti hyödyntää matemaattisia ja tilastollisia mallinnustyökaluja, ja tutkii kalakannan dynamiikkaa paitsi populaation myös ekosysteemin tasoilla. Erityisinä kohdelajeina ovat Atlantin turska sekä Itämeren silakka, kun taas ekosysteemitason analyysit keskittyvät eteläisen Australian meren ekosysteemiin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2024-17-04 at 12:53